Prezentare generală

Comuna Boghicea este situată în partea de N-E a României, în zona Podişului Bârladului, subunitatea Podişului Central Moldovenesc, la 20 Km NE de municipiul Roman şi este străbătută de pârâul Velniţei. Situată la intersecţia paralelei 47° 03' latitudine nordică cu meridianul 27° 04', comuna se află în zona temperată, cu cele mai favorabile condiţii climaterice pentru dezvoltarea vieţii omeneşti.
 
Comuna este compusă din 4 sate: Boghicea-centru administrativ, Slobozia, Căuşeni şi Nistria.
Localitatea se învecinează la nord cu judeţul Neamţ, la sud cu comuna Bara, la vest cu comuna Oteleni (Iaşi), la est cu comuna Staniţa.
 
Primaria comunei Boghicea s-a reinfiintat in august 2005 prin legea 214/2005.
Boghicea a fost comuna pana in anul 1968, cand a avut loc organizarea administrativ teritoriala si a fost comasata la comuna Bira.
Satul resedinta de comuna este BOGHICEA, localul primăriei fiind amplasat in centrul civic, vis-a-vis de Scoala cu clasele I-VIII si de Biserica ortodoxa.
 
În perioada  2005-2008 comuna a fost condusa de catre domnul VIOREL GAVRIL.
În perioada  2008-2016 primarul comunei a fost domnul prof. MIHAI EUGEN.
În mandatul 2016-2020 primarul comunei este domnul CAZAMIR MIHAI.
 

 

Fiind comuna relativ, nou reinfiintata nu s-a stabilit o zi a comunei.
Lipsa resurselor financiare si mai cu seama alte obiective au facut ca in lista de prioritizare a acestora, ziua comunei sa fie stabilita dupa rezolvarea altor probleme, mult mai urgente si mai importante pentru comunitate.