Acasă

Site-ul oficial al Comunei Boghicea, județul Neamț


 


ANUNȚ IMPORTANT!!

!!! Începând cu data de 12.03.2024, taxele și impozitele se pot plăti online !!!

INFORMARE – Persoanele fizice sau juridice, care dețin un sistem individual adecvat de epurare/colectare (o fosă septică)
FORMULAR – Registru pentru evidența sistemelor individuale adecvate de COLECTARE

 

Comuna Boghicea este unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică, care are inițiativă în ceea ce privește administrarea intereselor publice locale.

Administrația publică a comunei Boghicea se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și al consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.

Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul comunei sunt Consiliul Local al comunei Boghicea, ca autoritate deliberativă și primarul Comunei Boghicea ca autoritate executivă, aleși conform legii. Acest drept se exercită de către consiliile locale și primari, autorități ale administrației publice locale alese prin vot universal, secret, direct, egal și liber exprimat. Consiliul local și primarul funcționează ca autorități ale administrației publice locale și rezolvă treburile publice din comună, în condițiile prevăzute de lege.

Primăria Comunei Boghicea este o structură funcțională, cu activitate permanență, constituită din primar, viceprimar, secretarul comunei, împreună cu aparatul de specialitate al primarului Comunei Boghicea, a cărei misiune principală este de a aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Autoritățile administrației publice locale administrează sau după caz, dețin, resursele financiare, precum și bunurile proprietate publică sau privată comunelor, în conformitate cu principiul autonomiei locale. Pentru punerea în aplicare a activităților date în competența să prin actele normative, primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.

Primarul coordonează realizarea serviciile publice de interes local, prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local. Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcționale, în condițiile legii.