Consilieri / Comisii de specialitate

Consiliul local Boghicea 2020-2024:
Mihai Eugen – PSD
Ursache Tonel Maricel – PSD
Cazamir Ionel – PSD
Tiron Maricel-Ionel – PSD
Adam Iosif-Ciprian -PSD
Segneanu Mihai – PSD
Petrache Cristinel – PNL
Stataru Florin – PNL
Martin Geluta – PNL
Macovei Nicolaie – USR PLUS
Ichim Pantilimon – USR PLUS


Consiliul local Boghicea 2016-2020:
Adam Ciprian
Adascalitei Irina
Agrigoroaiei Iulian
Binga Leahu Constantin
Macovei Nicolae
Mantale Ionel
Martin Geluta
Mihai Eugen
Petrache Cristinel
Tiron Maricel
Ursache Maricel Tonel

Comisiile de specialitate 2016-2020:

Comisia de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț:
Buzau Marinica – președinte
Agrigoroaiei Iulian – secretar
Binga Leahu Constantin – membru
Martin Geluta – membru
Ursache Maricel Tonel – membru

Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement:
Mihai Eugen – președinte
Macovei Nicolae – secretar
Tiron Maricel – membru

Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor:
Petrache Cristinel – președinte
Adam Ciprian – secretar
Adascalitei Irina – membru