GDPR

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Cerere privind exercitarea dreptului de acces
Cerere privind exercitarea dreptului la opozitie
Cerere privind exercitarea dreptului la portabilitatea datelor
Cerere privind exercitarea dreptului la rectificarea datelor
Cerere privind exercitarea dreptului la restrictionarea prelucrarii
Cerere privind exercitarea dreptului la stergerea datelor

Politica privind supravegherea prin mijloace video

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)