Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

2024


NrDataContinutFisier
1726.02.2024Inregistrarea comunei Boghicea in Sistemul National Electronic de Plata On-line a taxelor si impozitelorPH 17
1605.02.2024Aprobarea concesionarii suprafetei de 16 ha pasune apartinand domeniului privat al comunei Boghicea, crescatorilor de animale din comunaPH 16
1505.02.2024Rezilierea contractului de concesiune nr. 14/2018PH 15
1405.02.2024Aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al comunei, in vederea construirii de locuintePH 14
1305.02.2024Plata ajutoarelor de urgentaPH 13
1205.02.2024Aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul localPH 12
1105.02.2024Aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor aferente pentru obiectivul "Centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii"PH 11
1002.02.2024Achizitionarea de pubele in vederea distriburii catre gospodarii pentru colectarea gunoiului menajerPH 10
902.02.2024Aprobarea si actualizarea "Planului de analiza si acoperire a riscurilor"PH 9
802.02.2024Prelungirea termenului de valabilitate a PUG si a RLU PH 8
702.02.2024Aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2024PH 7
602.02.2024Aprobarea actului aditional pentru completarea si actualizarea Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACISPH 6
502.02.2024Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024PH 5
429.01.2024Aprobarea decontarii cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul primarieiPH 4
326.01.2024Aprobarea raportului de executie bugetara trim IV 2023PH 3
226.01.2024Aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza SF) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Implementarea unei infrastructuri de igienizare inteligenta"PH 2
103.01.2024Modificare HCL 103/2023 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2024PH 1

2023

2022

2021