Prezentarea comunei

Comuna Boghicea a luat ființă în urma referendumului desfășurat în data de 12 septembrie 2004. În urma acestuia, noua entitate administrativă s-a desprins din comuna Bâra, actul oficial fiind Legea 214 din 5 iulie 2005.

Comuna Boghicea este situată în partea de N-E a României, în zona Podișului Bârladului, subunitatea Podișului Central Moldovenesc, la 20 Km NE de municipiul Roman și este străbătută de pârâul Velniței. Situată la intersecția paralelei 47° 03′ latitudine nordică cu meridianul 27° 04′, comuna se află în zona temperată, cu cele mai favorabile condiții climaterice pentru dezvoltarea vieții omenești.

Comuna este compusă din 4 sate: Boghicea-centru administrativ, Slobozia, Căușeni și Nistria.

Localitatea se învecinează la nord cu județul Neamț, la sud cu comuna Bâra, la vest cu comuna Oțeleni (Iași), la est cu comuna Stănița.

Populația stabilă a comunei Boghicea numără peste 2.400 de locuitori.