Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

2024

NrDataContinutFisier
3525.04.2024Rectificarea bugetului localHCL 35
3418.04.2024Rectificarea bugetului localHCL 34
3318.04.2024Apartenenta la domeniul public al UAT Boghicea al drumurilor de exploatatie situate in extravilanul comuneiHCL 33
3218.04.2024Aprobarea raportului de executie bugetara trim I 2024HCL 32
3118.04.2024Actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri de interes local"HCL 31
3018.04.2024Aprobare inchiriere suprafata pasuneHCL 30
2918.04.2024Revocarea HCL nr. 22/2004HCL 29
2818.04.2024Revocarea HCL nr. 25/2004HCL 28
2728.03.2024Plata ajutoarelor de urgentaHCL 27
2628.03.2024Aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat in vederea construirii de locuinteHCL 26
2528.03.2024Aprobare concesionare pasune apartinand domeniului publicHCL 25
2428.03.2024Rectificarea bugetului localHCL 24
2328.03.2024Rezilierea contractului de concesiune nr 1/2018HCL 23
2228.03.2024Modificarea si completarea inventarului Comunei BoghiceaHCL 22
2128.03.2024Aprobarea "Planului pentru asigurarea de resurse umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta" al CLSU pentru anul 2024HCL 21
2028.03.2024Actualizarea devizului general pentru "Reabilitare moderata a dispensarului"HCL 20
1928.03.2024Plata redeventei de catre APAVITAL pentru bunurile de retur concesionate de UAT BoghiceaHCL 19
1828.03.2024Alegere presedinte de sedintaHCL 18
1728.02.2024Inregistrarea comunei Boghicea in Sistemul National Electronic de Plata On-line a taxelor si impozitelorHCL 17
1607.02.2024Aprobarea concesionarii suprafetei de 16 ha pasune apartinand domeniului privat al comunei Boghicea, crescatorilor de animale din comunaHCL 16
1507.02.2024Rezilierea contractului de concesiune nr. 14/2018HCL 15
1407.02.2024Aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al comunei, in vederea construirii de locuinteHCL 14
1307.02.2024Plata ajutoarelor de urgentaHCL 13
1207.02.2024Aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul localHCL 12
1107.02.2024Aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor aferente pentru obiectivul "Centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii"HCL 11
1007.02.2024Achizitionarea de pubele in vederea distriburii catre gospodarii pentru colectarea gunoiului menajerHCL 10
907.02.2024Aprobarea si actualizarea "Planului de analiza si acoperire a riscurilor"HCL 9
807.02.2024Prelungirea termenului de valabilitate a PUG si a RLU HCL 8
707.02.2024Aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2024HCL 7
607.02.2024Aprobarea actului aditional pentru completarea si actualizarea Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACISHCL 6
507.02.2024Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024HCL 5
431.01.2024Aprobarea decontarii cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul primarieiHCL 4
331.01.2024Aprobarea raportului de executie bugetara trim IV 2023HCL 3
231.01.2024Aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza SF) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Implementarea unei infrastructuri de igienizare inteligenta"HCL 2
104.01.2024Modificare HCL 103/2023 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2024HCL 1

2023

2022

2021

2020

2019

2018

HCL 86 DIN 21.12.2018 – aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local
HCL 85 DIN 21.12.2018 – plata ajutoarelor de urgenta
HCL 84 DIN 21.12.2018 – modificarea si completarea HCL 71 – stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019
HCL 83 DIN 21.12.2018 – aprobarea PV de inventariere
HCL 82 DIN 21.12.2018 – aprobarea concesionarii unor suprafete de teren apartinand domeniului privat
HCL 81 DIN 21.12.2018 – aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii
HCL 80 DIN 21.12.2018 – aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii
HCL 79 DIN 21.12.2018 – aprobarea retelei scolare 2019-2020
HCL 78 DIN 21.12.2018 – alegerea presedintelui de sedinta
HCL 77 DIN 18.12.2018 – rectificarea BVC 2018
HCL 76 DIN 14.12.2018 – rectificarea BVC 2018
HCL 75 DIN 12.12.2018 – rectificarea BVC 2018
HCL 74 DIN 29.11.2018 – plata ajutoarelor de urgenta
HCL 73 DIN 29.11.2018 – aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local
HCL 72 DIN 29.11.2018 – aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii
HCL 71 DIN 29.11.2018 – stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019
HCL 70 DIN 29.11.2018 – infiintarea unor platforme pentru depozitarea dejectiilor animale
HCL 69 DIN 11.10.2018 – rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 2018
HCL 68 DIN 08.10.2018 – modernizare drumuri comunale
HCL 67 DIN 28.09.2018 – aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii
HCL 66 DIN 28.09.2018 – aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii
HCL 65 DIN 28.09.2018 – aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii
HCL 64 DIN 28.09.2018 – alegerea presedintelui de sedinta
HCL 63 DIN 10.09.2018 – rectificare buget de venituri si cheltuieli pe anul 2018
HCL 62 DIN 31.08.2018 – plata ajutoare de urgenta
HCL 61 DIN 31.08.2018 – concesionare teren
HCL 60 DIN 31.08.2018 – reabilitate camin cultural
HCL 59 DIN 31.08.2018 – aprobare vanzare teren
HCL 58 DIN 31.08.2018 – aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea si exercitarea functiei de audit public intern
HCL 57 DIN 31.08.2018 – aderarea comunei Boghicea la Asociatia Comunelor din Romania
HCL 56 DIN 31.07.2018 – plata ajutoare de urgenta
HCL 55 DIN 31.07.2018 – organizare activitati cultural artistice
HCL 54 DIN 31.07.2018 – aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii
HCL 53 DIN 31.07.2018 – aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii
HCL sedinta iunie 2018
HCL sedinta mai 2018
HCL sedinta aprilie 2018
HCL 21 DIN 23.03.2018
HCL 20 DIN 23.03.2018
HCL 19 DIN 23.03.2018
HCL 18 DIN 23.03.2018
HCL 17 DIN 23.03.2018
HCL 16 DIN 23.03.2018
HCL 15 DIN 23.03.2018
HCL 14 DIN 23.03.2018
HCL 13 DIN 23.03.2018
HCL 12 DIN 23.03.2018
HCL 11 DIN 23.03.2018
HCL 10 DIN 23.03.2018
HCL 9 DIN 14.02.2018
HCL 8 DIN 14.02.2018
HCL 7 DIN 14.02.2018
HCL 6 DIN 31.01.2018
HCL 5 DIN 31.01.2018
HCL 4 DIN 31.01.2018
HCL 3 DIN 31.01.2018
HCL 2 DIN 31.01.2018
HCL 1 DIN 08.01.2018

2017

HCL 100 DIN 28.12.2017
HCL 99 DIN 28.12.2017
HCL 98 DIN 28.12.2017
HCL 97 DIN 28.12.2017
HCL 96 DIN 28.12.2017
HCL 95 DIN 28.12.2017
HCL 94 DIN 28.12.2017
HCL 93 DIN 28.12.2017
HCL 92 DIN 28.12.2017
HCL 91 DIN 21.12.2017
HCL 89 DIN 28.11.2017
HCL 88 DIN 28.11.2017
HCL 87 DIN 31.10.2017
HCL 86 DIN 31.10.2017
HCL 85 DIN 31.10.2017
HCL 84 DIN 31.10.2017
HCL 83 DIN 31.10.2017
HCL 82 DIN 31.10.2017
HCL 81 DIN 17.10.2017
HCL 80 DIN 29.09.2017
HCL 79 DIN 29.09.2017
HCL 78 DIN 29.09.2017
HCL 77 DIN 29.09.2017
HCL 76 DIN 29.09.2017
HCL 75 DIN 29.09.2017
HCL 74 DIN 29.09.2017
HCL 73 DIN 29.09.2017
HCL 72 DIN 28.09.2017
HCL 71 DIN 05.09.2017
HCL 70 DIN 31.08.2017
HCL 69 DIN 31.08.2017
HCL 68 DIN 31.08.2017
HCL 67 DIN 31.08.2017
HCL 66 DIN 31.08.2017
HCL 65 DIN 21.08.2017
HCL 64 DIN 21.08.2017
HCL 63 DIN 31.07.2017
HCL 62 DIN 31.07.2017
HCL 61 DIN 31.07.2017
HCL 60 DIN 31.07.2017
HCL 59 DIN 31.07.2017
HCL 58 DIN 31.07.2017
HCL 57 DIN 31.07.2017
HCL 56 DIN 31.07.2017
HCL 55 DIN 31.07.2017
HCL 54 DIN 31.07.2017
HCL 53 DIN 30.06.2017
HCL 52 DIN 30.06.2017
HCL 51 DIN 30.06.2017
HCL 50 DIN 30.06.2017
HCL 49 DIN 30.06.2017
HCL 48 DIN 23.06.2017
HCL 47 DIN 23.06.2017
HCL 46 DIN 31.05.2017
HCL 45 DIN 31.05.2017
HCL 44 DIN 31.05.2017
HCL 43 DIN 31.05.2017
HCL 42 DIN 28.04.2017
HCL 41 DIN 30.03.2017
HCL 40 DIN 30.03.2017
HCL 39 DI 30.03.2017
HCL 38 DIN 30.03.2017
HCL 37 DIN 30.03.2017
HCL 36 DIN 30.03.2017
HCL 35 DIN 15.03.2017
HCL 34 DIN 15.03.2017
HCL 33 DIN 15.03.2017
HCL 32 DIN 15.03.2017
HCL 31 DIN 15.03.2017
HCL 30 DIN 15.03.2017
HCL 29 DIN 15.03.2017
HCL 28 DIN 15.03.2017
HCL 27 DIN 15.03.2017
HCL 26 DIN 15.03.2017
HCL 25 DIN 15.03.2017
HCL 24 DIN 15.03.2017
HCL 23 DIN 10.03.2017
HCL 22 DIN 10.03.2017
HCL 21 DIN 10.03.2017
HCL 20 DIN 10.03.2017
HCL 19 DIN 03.03.2017
HCL 18 DIN 28.02.2017
HCL 17 DIN 28.02.2017
HCL 16 DIN 28.02.2017
HCL 15 DIN 20.02.2017
HCL 14 DIN 20.02.2017
HCL 13 DIN 20.02.2017
HCL 12 DIN 20.02.2017
HCL 11 DIN 20.02.2017
HCL 10 DIN 20.02.2017
HCL 9 DIN 20.02.2017
HCL 8 DIN 20.02.2017
HCL 7 DIN 31.01.2017
HCL 6 DIN 31.01.2017
HCL 5 DIN 31.01.1017
HCL 4 DIN 31.01.2017
HCL 3 DIN 31.01.2017
HCL 2 DIN 31.01.2017
HCL 1 DIN 04.01.2017

2016

HCL 80 din 28.12.2016
HCL 79 din 28.12.2016
HCL 78 din 29.11.2016
HCL 77 din 14.12.2016
HCL 76 din 29.11.2016
HCL 75 din 29.11.2016
HCL 74 din 29.11.2016
HCL 73 din 29.11.2016
HCL 72 din 29.11.2016
HCL 71 din 29.11.2016
HCL 70 din 29.11.2016
HCL 68 din 14.11.2016
HCL 69 din 14.11.2016
HCL 67 din 14.11.2016
HCL 65 din 31.10.2016
HCL 66 din 09.11.2016
HCL 64 din 31.10.2016
HCL 63 din 31.10.2016
HCL 62 din 31.10.2016
HCL 61 din 31.10.2016
HCL 60 din 31.10.2016
HCL 59 din 31.10.2016
HCL 58 din 31.10.2016
HCL 57 din 31.10.2016
HCL 56 din 11.10.2016
HCL 55 din 30.09.2016
HCL 53 din 30.09.2016
HCL 54 din 30.09.2016
HCL 52 din 22.07.2016
HCL 51 din 22.07.2016
HCL 50 din 22.07.2016
HCL 49 din 22.07.2016
HCL 48 din 22.07.2016
HCL 46 din 22.07.2016
HCL 47 din 22.07.2016
HCL 45 din 22.07.2016
HCL 44 din 22.07.2016
HCL 43 din 22.07.2016
HCL 42 din 22.07.2016
HCL 41 din 22.07.2016
HCL 40 din 22.07.2016
HCL 38 din 22.07.2016
HCL 39 din 22.07.2016
HCL 37 din 22.07.2016
HCL 36 din 22.06.2016
HCL 35 din 22.06.2016
HCL 34 din 22.06.2016
HCL 33 din 22.06.2015
HCL 32 din 22.06.2016
HCL 31 din 22.06.2016
HCL 30 din 26.05.2016
HCL 29 din 29.04.2016
HCL 28.din 28.04.2016
HCL 27 din 31.03.2016
HCL 26 din 31.03.2016
HCL 25 din 31.03.2016
HCL 24 din 31.03.2016
HCL 23 din 31.03.2016
HCL 22 din 31.03.2016
HCL 21 din 23.03.2016
HCL 19 din 11.03.2016
HCL 20 din 21.03.2016
HCL 18 din29.02.2016
HCL 17 din 29.02.2016
HCL 16 din29.02.2016
HCL 15 din 29.02.2016
HCL 13 din 15.02.2016
HCL 14 din 29.02.2016
HCL 12 din 29.01.2016
HCL 11 din 29.01.2016
HCL 10 din 29.01.2016
HCL 9 din 29.01.2016
HCL 8 din 29.01.2016
HCL 7 din 29.01.2016
HCL 6 din 29.01.2016
HCL 5 din 29.01.2016
HCL 4 din 29.01.2016
HCL 3 din 18.01.2016
HCL 2 din 18.01.2016
HCL 1 din 07.01.2016