Solicitarea informațiilor de interes public

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001: Fechetă Maria


Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative